Yhdistyksen toimintaperiaatteet:

Westend Sailors Ws ry on westendiläisten oma pursiseura, jonka päätoimena on rakentaa ja pitää yllä omaa pienvenesatamaa ja siihen liittyviä palveluja Hiiralanlahden alueella. Yhdistys toimii myös jäsenistönsä edunvalvojana paikallisissa asioissa, ja se seuraa rakentavalla asenteella Westendin vesialueiden ja niihin liittyvien maa-alueiden käytön suunnittelua yhteistyössä kunnan

Westend Sailorsin tavoitteena on edistää westendiläistä vesillä liikkumisen yhteenkuluvaisuutta. Yhdistys edistää monin tavoin veneilyä harrastuksena, ja se antaa opastusta ja käytännön neuvoja veneilyharrastuksen aloittamiseksi ja ylläpitämiseksi. Vesiurheilun aloittamista kaikissa sen muodoissa kannustetaan.

Yhdistyksen arvojen mukaan toiminnassa edistetään turvallisuutta ja hyvien merimiestapojen ja meriteiden sääntöjen tuntemista ja noudattamista - kaikkia vesillä liikkujia kunnioittaen.  

Yhdistys toimii tietosuojan osalta voimassa olevien lakien ja asetusten mukaisesti. Yhdistyksen tietosuojaseloste löytyy täältä.